Huisregels

Chat18.nl biedt op Chat18.nl een chat applicatie aan. In de eerste plaats is de chat een plek voor jou, waar je in dialoog kunt gaan met andere bezoekers. Chat18.nl vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft Chat18.nl huisregels opgesteld, waar iedere gebruiker zich aan dient te houden:

Algemeen gedrag

 • Als deelnemer aan de chat dien je je te houden aan de huisregels van de chat
 • Je mag maar onder één gebruikersnaam actief zijn
 • De chat is niet bedoeld voor uitgebreide persoonlijke correspondentie, reclame of werving
 • Het gebruik van anonieme proxyservers, zogenaamde anonymizers of open proxies om het eigen IP adres te verhullen is verboden
 • Als gebruiker van de chat dien je andere chatbruikers te respecteren
 • De voertaal op de chat is Algemeen Beschaafd Nederlands
   

De beheerder
De chat wordt beheerd door de webmaster van chat18.nl en door de moderators, hierna te noemen: de beheerder. De beheerder behoudt zich het recht voor om bezoekers het recht tot gebruik van chat18.nl te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de beheerder consequent misdragen. Ook kan de beheerder te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te waarborgen.

Registratie
Om te kunnen chatten, kan je je registreren. Registreren is eenvoudig en gratis. Om je te registreren op chat18.nl dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kan de beheerder van chat18.nl dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Anoniem chatten kan met enkel een gebruikersnaam. Het is dan geen garantie dat jou persoonlijke gebruikersnaam beschikbaar blijft.

Plichten gebruikers
De gebruiker zal de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. Verder dient de gebruiker de aanwijzingen van de moderators op te volgen.

Belangrijk bij het chatten op chat18.nl

 • Vermijd het gebruik van hoofdletters (=schreeuwen) en een overload een uitroeptekens om dingen duidelijk te maken. Houd het beschaafd

Wat is niet toegestaan op chat18.nl?

 • Het plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet. Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en / of onnauwkeurig en / of krenkend en / of vulgair en / of tot haat aanzet en / of obsceen en / of beledigend is over een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun hetero / homoseksuele geaardheid en / of bedreigend en / of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en / of goede naam aantast.
 • Het plaatsen, delen, creeeren of anderzins beschikbaar stellen van beeldmateriaal waarop minderjarigen te zien zijn. Personen in media moeten ‘overduidelijk’ 18 jaar of ouder zijn.
 • Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust.
 • Reclame maken, leden werven naar andere websites of social media groepen, spammen. Spam is op geen enkele manier toegestaan op chat18.nl. Hierop volgt direct een permanente ban. De gebruiker ontvangt hierover geen mail.
 • Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privé materiaal, zoals NAW gegevens, e-mails, en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Hieronder valt ook het noemen van medewerkers van chat18.nl bij naam of het gebruik van benamingen die verwijzen naar medewerkers van chat18.nl. Het plaatsen van het eigen e-mailadres is voor eigen verantwoording.
 • Het stellen van / vragen naar diagnoses of geven van aanwijzingen over medicijngebruik.
 • Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken en oproepjes.

Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt?

 • De beheerder kan berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf.
 • Wanneer een topic om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de beheerder het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten.
 • Wordt een account enkel en alleen gebruikt om reclame te maken / te spammen dan mag een account per direct permanent geblokkeerd worden. Hierover ontvangt de spammer geen mail.
 • Bij ernstig wangedrag waarbij (naar oordeel van de beheerder) de sfeer op de website en / of de veiligheid van de bezoekers wordt aangetast, wordt onmiddellijk een permanente ban of IP ban uitgedeeld.

Alleen op deze manier kunnen we er een succesvolle chat van maken, bedankt!